Как се пише: прерасна или прерастна?

 • Правилно е да се пише без тпрерасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -.
   
  Битката за парите на общините прерасна в предизборна борба.
  На д-р Илиев му хрумва идеята откъслечните музикални събития в Банско да прераснат в джаз фестивал.

 • Съответният глагол от несвършен вид прераствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  С общи усилия малките дела прерастват в големи.
  У други страданието и огорчението прерастваха в гняв и в жажда да се борят за промяна.
  (В. Полянов, „Спомен за Светослав Минков“)

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.