Как се пише: прераствам или прерасвам?

 • Правилно е да се пише с тпрераствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  С общи усилия малките дела прерастват в големи.
  У други страданието и огорчението прерастваха в гняв и в жажда да се борят за промяна.
  (В. Полянов, „Спомен за Светослав Минков“)

 • Съответният глагол от свършен вид прерасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  Битката за парите на общините прерасна в предизборна борба.
  На д-р Илиев му хрумва идеята откъслечните музикални събития в Банско да прераснат в джаз фестивал.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.