Как се пише: пререждам, прередя или предреждам, предредя?

Правилно е да се пише пререждам, прередя.

Всички хора около мен чакаха кротко, никой никого не пререждаше и с никого не се караше.
Младият мъж направил опит да пререди опашката на касата.