Как се пише: пресяти или пресети?

Правилно е да се пише пресети.

Към яйчената смес се прибавят брашното и какаото (предварително пресети).
Интересът към състезанието е толкова голям, че в Индия 21 отбора се записват за участие и се налага да бъдат пресети на национални кръгове.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В пресети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: пресят (но пресетият, пресетия!), пресята, пресято.

Торо-почвената смес се състои от две части добре прегорял оборски тор и една част пресята градинска почва.
Под ситото е разположен улей, който разпределя пресетия материал в две отделни редици топли бункери.