Как се пише: пресинформация, прес-информация или прес информация?

Правилно е да се пише слято – пресинформация.

На сайта на Окръжния съд всекидневно се помества пресинформация за някои по-интересни дела, насрочени за разглеждане.
В пресинформацията не се съобщава кои са арестуваните и за какви провинения.

Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, например пресслужба, пресцентър.