Как се пише: прескочикобила, прескочи-кобила или прескочи кобила?

Правилно е да се пише слято – прескочикобила, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка е глагол в повелително наклонение.

А помните ли как всички се скупчвахме и скачахме на въже или ластик, играехме на прескочикобила и криеница?
Следенето с повече коли на полицейски жаргон се наричаше прескочикобила.