Как се пише: претърпени или претърпяни?

Правилно е да се пише претърпени.

Законът разделя имуществените вреди на претърпени загуби и пропуснати ползи.
Вместо да изпадате в униние, потърсете причините за претърпените неуспехи.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В претърпени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: претърпян (но претърпеният, претърпения!), претърпяна, претърпяно.

Хандбалистът прекратява кариерата си за година и половина поради претърпяна тежка травма на гръбначния стълб.
Семейството на пострадалото дете ще бъде консултирано от психолог заради претърпения стрес.