Как се пише: претенции или претенций?

Правилно е да се пише претенции – форма за мн.ч. на претенция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с .

Столичната община оттегли своите претенции към „Софийска вода“.
Твоите възможности са скромни, но претенциите ти са до небето.