Как се пише: причинно-следствен или причинноследствен?

Правилно е да се пише полуслято – причинно-следствен, също и причинно-следствена, причинно-следствено, причинно-следствени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си.

При разследването беше установено, че е налице причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос от Китай и щетите, нанесени на производството в ЕС.
Дали всичко в живота е свързано причинно-следствено, или някои нишки ни свързват по мистериозен начин с точните хора на точното място и в точния момент?