Как се пише: прикачвам или прикачам?

В книжовната реч се употребява глаголът прикачвам, а прикачам е остаряла дума.

За да участваш в конкурса, попълваш регистрационната форма и прикачваш файл с материала, с който кандидатстваш.
Вагонът на БДЖ беше директен, без прекачване, просто на гарата в Белград се прикачваше към друг влак.