Как се пише: принципал или принсипал?

Правилно е да се пише принципал. Думата е заета чрез немски от латински – principalis ’главен’.

На заседание на Министерския съвет беше взето решение, с което принципал на НДК вече е Министерството на културата.
Принципалът на тази болница сте Вие, господа общински съветници, и никой друг.