Как се пише: прираст или приръст?

Правилно е да се пише прираст.

Прирастът на населението е промяната на числеността на населението за даден период от време.
Прието е, че най-подходящият дневен прираст за телето е 600 – 700 грама.