Как се пише: природо-математически, природоматематически или природо математически?

Правилно е да се пише полуслято – природо-математически, също и природо-математическа, природо-математическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си – природен (от природни науки) и математически.

Националната природо-математическа гимназия в София носи името на българския математик Любомир Чакалов.
Участниците в конкурса се състезаваха в две направления: природо-математическо и хуманитарно.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.