Как се пише: приветствам или приветствувам?

Правилно е да се пише приветствам. Преди 2002 г. формите приветствам и приветствувам бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Неизменно ги приветстваше с реч някоя дама, чийто съпруг се представяше за голям патриот и републиканец.
Държавният секретар на САЩ приветства решението на сирийската опозиция да участва в преговорите в Женева.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 519.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 733.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 698.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,