Как се пише: процесуалноправен или процесуално-правен?

Това прилагателно име се пише слято – процесуалноправен, също и процесуалноправна, процесуалноправно, процесуалноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – процесуално право.

Правният интерес е процесуалноправно понятие и се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита.
Оплакванията в жалбата са, че атакуваният акт е неправилен, необоснован и постановен в нарушение на материалноправните и процесуалноправните норми.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно.