Как се пише: проекторешение, проекто-решение или проекто решение?

 • Правилно е да се пише слято – проекторешение, мн.ч. проекторешения, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.
   
  Президентът върна проекторешението на Министерския съвет за отзоваване на българските посланици в САЩ и Турция.
  Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

 • Слято се пишат и други подобни думи:
   
  проектобюджет, проектозакон, проектоплан, проектосметка