Как се пише: пролян или пролят?

 • Двете форми са дублетни.
   
  Въпреки пренебрежението си към протестантите Елизабет Австрийска никога не изказва одобрение за пролятата/проляната кръв на толкова невинни хора във Вартоломеевата нощ.
  С цената на много пролята/проляна пот научих малкия да кара колело.

 • Във формите пролетият, пролетия, пролети; проленият, проления, пролени я се променя в е съгласно правилото за променливото я (ятовия преглас).
   
  Казват, че най-много сълзи са пролети/пролени от сбъднати мечти.