Как се пише: пролян или пролят?

 • Правилно е да се пише пролят, също и пролята, пролято, пролети. Правописът на тези форми не е регламентиран изрично. В първия източник са фиксирани формите лят, летия(т), лята, лято; лети. Преди 2012 г. формите лян и лят бяха дублети.
   
  Въпреки пренебрежението си към протестантите, Елизабет Австрийска никога не изказва одобрение за пролятата кръв на толкова невинни хора във Вартоломеевата нощ.
  С цената на много пролята пот научих малкия да кара колело.

 • Във формите пролетият, пролетия, пролети я се променя в е съгласно правилото за променливото я (ятовия преглас).
   
  Казват, че най-много сълзи са пролети от сбъднати мечти.