Как се пише: пропускателен или пропусквателен?

Правилно е да се пише пропускателен, също и пропускателна, пропускателно, пропускателни.

Репортер от нашата телевизия провери пропускателния режим в студентските общежития.
Основни характеристики на хидравличните разпределители са: загубите на налягане, пропускателната способност и бързодействието.