Как се пише: прями или преми?

Правилно е да се пише прями, също и прям, прямият, прямия, пряма, прямо. Това прилагателно име не се подчинява на правилото за променливото я.

Той е прям човек и ще ти каже точно това, което мисли.
Прямият език на генерала впечатляваше всички присъстващи на срещите.
Доста родители се питат в кои моменти могат да бъдат прями с децата си.

Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 452 е фиксирана само формата прям.