Как се пише: ръбохранител или ръбоохранител?

Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете ръбохранител, мн.ч. ръбохранители. Думата е образувана от ръб, съединителна гласна о и хранител (т.е. който пази, а не охранител, т.е. който охранява).

Трябва да се оформи хубав ръб, който се фиксира с ръбохранител и гипсово лепило.
На външните ъгли се монтират алуминиеви ръбохранители с подходяща дебелина.