Как се пише: разчупвам, разчупя; расчупвам, расчупя или разсчупвам, разсчупя?

Правилно е да се пише разчупвам, разчупя. Думите имат представка раз- и корен -чуп-, които винаги се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Топлият печат е технология, която разчупва традиционните решения.
Баба прекадяваше празничната трапеза и разчупваше погачата, като първото парче оставяше за Богородица.
По време на вечерята жизнеността на Строганов разчупи леда.