Как се пише: разкошен или раскошен?

Правилно е да се пише разкошен, също и разкошна, разкошно, разкошни.

Огромната зала се издигаше разкошна и величествена.
Някои носеха разкошни халати от хермелин и рубинено кадифе.