Как се пише: разрасна се или разрастна се?

 • Правилно е да се пише без тразрасна се. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  Конкурсът се разрасна бързо от първоначалните 32 училища по изкуства, участващи през 2007 г., до 120 през 2009 г.
  С разрастването на социалните мрежи се разраснаха и маркетинговите възможности за прилагане на определена стратегия чрез тях.

 • Съответният глагол от несвършен вид разраствам се (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Предпочитам бизнесът ми да се разраства постепенно, затова подбирам внимателно партньорите си.
  Работата в дюкяна се разрастваше, Стоян имаше нужда от повече помощници.
  (Д. Талев, „Железният светилник“)

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.