Как се пише: разраствам се или разрасвам се?

 • Правилно е да се пише с тразраствам се. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Предпочитам бизнесът ми да се разраства постепенно, затова подбирам внимателно партньорите си.
  Работата в дюкяна се разрастваше, Стоян имаше нужда от повече помощници.

 • Съответният глагол от свършен вид разрасна се (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  Конкурсът се разрасна бързо от първоначалните 32 училища по изкуства, участващи през 2007 г., до 120 през 2009 г.
  С разрастването на социалните мрежи се разраснаха и маркетинговите възможности за прилагане на определена стратегия чрез тях.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.