Как се пише: разстроен или разтроен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата разстроен (разстроена, разстроено, разстроени) означава:
   
  1.1. Който е в лошо настроение.
   
  Не съм в състояние да коментирам, разстроен съм.
  Обикновено беше в добро настроение, но този път по гласа ѝ личеше, че е разстроена.

   
  1.2. Който не функционира нормално.
   
  След развода жената била с много разстроени нерви.
  При разстроен стомах често се препоръчва да се яде ориз или препечена филийка.

 2. Думата разтроен (разтроена, разтроено, разтроени) означава ’който е разделен на три’.
   
  Дългите пръсти бяха разтроени и чепати, с несъразмерно големи за краката, закривени нокти.
  Ако вече имате раздвоени и разтроени връхчета на косата, най-добре е да отидете на фризьор.
  Висшият съдебен съвет беше раздвоен, понякога разтроен между различни позиции.

Забележка: В източника са посочени само глаголите разстроя и разтроя, от които са образувани миналите страдателни причастия разстроен и разтроен.