Как се съкращава ресторант?

Съкратено тази дума се изписва рест. или р-т (без точка).

На 13 октомври заповядайте на руска вечер в рест./р-т „Абелар“!
При извършената проверка в рест./р-т „Теменужка“ не са били установени нарушения на забраната за тютюнопушене.