Как се пише: ревизии или ревизий?

Правилно е да се пише ревизии – форма за мн.ч. на ревизия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с .

Данъчните проверки и ревизии са основни форми на данъчния контрол.
Ревизиите във фирмата са били извършвани планово в края на всяка година.