Как се пише: резки или рязки?

Правилно е да се пише резки.

Някъде наблизо до сградата се чуваха подвиквания и резки команди.
Линиите в графиката бяха толкова изчистени и резки, сякаш бяха нанесени с няколко замаха.
Ако имате проблеми с равновесието, избягвайте резките движения.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В резки не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: рязък (но резкия, резкият!), рязка, рязко.

Бихте ли ми помогнали в избора на рязък дългофокусен обектив за Canon?
Резкият спад на цените на суровините ще бъде посрещнат добре от западните икономики.
През следващите дни се очаква рязка промяна на времето – захлаждане и валежи.