Как се пише: ритъм или ритам?

Това са две различни думи.

 1. Съществителното ритъм означава:
   
  1.1. Периодично равномерно редуване на еднакви елементи.
   
  Когато сърдечният ритъм е по-бърз от 90 удара в минута, става дума за тахикардия.
  Цветът и тонът са същността на живописта, тъй както височината на звука и ритъмът са същността на музиката.

   
  1.2. Отмереност на някаква дейност.
   
  Как да влезем в работен ритъм след празниците?
  Надявам се да влезем бързо в състезателен ритъм.

 2. Глаголът ритам означава:
   
  2.1. Удрям с крак.
   
  На записите от видеокамерата се вижда как нападателят рита жертвата си.
   
  2.2. За животно – удрям с копито.
   
  Пазете се от този кон, защото рита.
   
  2.3. За оръжие – блъскам назад при изстрел.
   
  Когато оръжието рита стрелеца, куршумът е вече в мишената.

Източници

 • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 558, 559.
 • Речник на съвременния български книжовен език. Ред. Л. Андрейчин и др. Т. 3. С., БАН, 1959, 112 –113.

Публикувано на

Категория: А или Ъ, Правопис

Етикети: , ,