Как се пише: рождени или рожденни?

 • Правилно е да се пише с едно нрождени.
   
  Рождените дни радват най-много децата.
  Знаеш ли рождените дати на приятелите си?

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното рожден не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нрождена, рождено, рождения, рожденият.
   
  Академичните спорове за рождената дата на Ан Болейн, втората съпруга на крал Хенри VIII, още не са приключили.
  Мисля, мисля и не мога да измисля оригинално пожелание за рождения ден на татко.