Как се пише: рок песен, рок-песен или рокпесен?

Правилно е да се пише разделно – рок песен, мн.ч. рок песни, или слято – рокпесен, мн.ч. рокпесни. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

Според слушателите на британското радио Planet Rock най-великата рок песен/рокпесен на всички времена е Stairway To Heaven.
Готов е списъкът на рок песните/рокпесните за новогодишната програма на площада в града.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: рок група/рокгрупа, рок звезда/рокзвезда, рок концерт/рокконцерт.