Как се пише: рутер или рутър?

Правилно е да се пише рутер, мн.ч. рутери. Думата е заета от английски – router.

Ако искаш да правиш промени в настройките на рутера, трябва да знаеш неговия IP адрес.
За да имаме по-добра защита, е добре да ползваме по-скъпи и по-качествени рутери, защото софтуерът им е по-сигурен.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 52, т. 53.4.1; с. 561.
  • Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 363.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: ,