Как се пише: съжалявам, съжаля или съжелявам, съжеля?

Правилно е да се пише съжалявам, съжаля. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме жàл, жàлък, следователно се пише съжалявам, съжаля.

Реакциите на завърналите се бяха различни – едни съжаляваха заради прекъснатата ваканция, а други бяха доволни, че са се прибрали.
Изглеждаше ми отчаяна и беззащитна, та я съжалих.