Как се съкращава Република България?

Това словосъчетание се съкращава по два начина: Р България или РБ.

Застраховка „Гражданска отговорност“ е длъжно да сключи всяко лице, притежаващо МПС, което е регистрирано на територията на Р България/РБ и не е било спряно от движение.
От м. септември 2002 г. имам разрешение за постоянно пребиваване в Р България/РБ.