Как се пише: сам-самичък или сам самичък?

 • Правилно е да се пише полуслято – сам-самичък, също и сам-самичка, сам-самичко, сам-самички.
   
  Бедното дете останало сам-самичко в голямата гора.
  Живея сам-самичка в къщата си, но душата ми не е самотна.

 • Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, които са образувани чрез повтаряне на едно прилагателно име или на неговата основа, разширена с представка или наставка.
   
  важен-важен, гол-голеничък, сит-пресит, щур-пощурял