Как се пише: самопожертвователност или самопожертвувателност?

Правилно е да се пише самопожертвователност.

В наше време рядко ставаме свидетели на героизъм и самопожертвователност.
Чуждестранните кореспонденти бяха удивени от самопожертвователността на българите, борещи се за свободата на Одринска Тракия и Македония.