Как се пише: съответствам или съотвествам?

Правилно е да се пише съответствам. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: съответствам/съотвествам – съответен, ответен, има т, следователно се пише съответствам. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност.

Преди да си вземете куче, помислете дали породата му съответства на вашия темперамент.
Половината от имуществените декларации не съответстват на фактите.