Как се пише: сапуниерка или сапунерка?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: сапунерка/сапуниерка, мн.ч. сапунерки/сапуниерки.

Сапунерката/Сапуниерката в банята ми е по-красива и по-аеродинамична от този автомобил.
Новият DSLR модел на Canon ще конкурира по компактност дори масовите сапунерки/сапуниерки.