Как се пише: сърбохърватски или сърбо-хърватски?

Правилно е да се пише слято – сърбохърватски, също и сърбохърватска, сърбохърватско. Правописът на тази дума е в противоречие с правилото, че сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си, се изписват полуслято.

След разпадането на Югославия през 1991 г. наименованието сърбохърватски език е изоставено и вместо него се използват: сръбски език, хърватски език, босненски език.
Дубравка Угрешич разказва за една литературоведка, която емигрира в Германия и след това започва работа като преподавателка по сърбохърватска литература в Амстердам.