Как се пише: сарма или сърма?

Това са две различни думи.

 1. Думата сармà, мн.ч. сармѝ, означава ’завита в зелев или лозов лист смес от кълцано месо и ориз’. Заета е от турски – sarma. Преди 2002 г. сармà и сърмà бяха дублети.
   
  Постните сарми, бобът и тиквеникът са традиционни ястия за Бъдни вечер.
  Във всяка сарма се слага парченце сланина.

 2. Думата сърма (с ударение на ъ), която също е заета от турски (sırma), означава:
   
  2.1. Посребрени или позлатени медни жички, които се използват за шев и бродерия.
   
  В средата на знамето е извезан със сърма изправен, коронован лъв, стъпил върху две клонки.
  Дрехите и на двамата са везани с тънка сърма и бисер.

   
  2.2. Материя, в която са втъкани такива нишки.
   
  Изведнъж пред момъка се появила чудно хубава девойка в сърма и злато.
  Всички бяха натруфени в сърма, коприна и кадифе.

Забележка: Второто значение на сърма не е посочено в източниците.

Източници

 • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 566, 606.
 • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 811, 874.
 • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 780, 836.
 • Български тълковен речник. Състав. Л. Андрейчин и др. 4. фототипно изд. С., БАН, 1993, с. 855, 942.
 • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 760, 832.

Вижте също

Публикувано на

Категория: А или Ъ, Правопис, Чужди думи

Етикети: , , , ,