Как се пише: същност или съшност?

Правилно е да се пише същност. Правописът на думата може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна т (шт се изписват с буквата щ) има гласна: казваме също, същия, същество, следователно се пише същност.

Моята вяра е част от мен, от моята същност.
Има криза не в лидерството, а в същността на партиите, родени от прехода и остарели заедно с похабените от употреба идеологеми.