Как се пише: съвършен, съваршен или савършен?

Правилно е да се пише съвършен, също и съвършена, съвършено, съвършени.

Далеч сме от мисълта, че съществува съвършен механизъм в каквито и да било обществени отношения.
Само прецизността и любовта към работата могат да гарантират такова съвършено изпълнение.