Как се пише: съвсем или савсем?

Правилно е да се пише съвсем.

Съвсем скоро населението на планетата надхвърли седем милиарда души.

Младостта си отива и дори без тъга,
няма даже емоции – накъде, докога?
Може би дотогава, докогато умрем,
младостта си отива не съвсем, не съвсем.
(М. Белчев, „Младостта си отива“)