Как се пише: сблъсквам се, сблъскам се или зблъсквам се, зблъскам се?

Правилно е да се пише сблъсквам се, сблъскам се. Двете думи имат представка с-, която се пише по един и същи начин, независимо от нейния изговор.

Сблъскваш се не само с езиковата бариера, стреса и носталгията, но и с една изцяло нова и непозната култура.
С този проблем се сблъсках, когато отидох в местната администрация.