Как се пише: седели или седяли?

Правилно е да се пише седели.

Двама влюбени бяха‎ седели тук и се бяха взирали в бъдещето с надежда и радост.
А баща ѝ – сър Пол Маккартни, и майка ѝ Линда седели в залата и се радвали на първия успех на талантливото си чедо.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В седели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: седял, седяла, седяло.

Роланд мрачно‎ седял край огъня и пиел бира чаша след чаша.
Невястата седяла настрана и чакала да я поканят.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите седял и седели.