Как се пише: Седемте рилски езера или Седемте Рилски езера?

С главна буква се пише само първата дума – Седемте рилски езера, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име.

Спокойно може да обиколите Седемте рилски езера за един ден.
Водата от Седемте рилски езера се оттича в река Джерман, ляв приток на Струма.