Как се пише: седянка или седенка?

Правилно е да се пише седянка, мн.ч. седенки.

В котленското село Нейково тази събота бе направена възстановка на седянка от миналото.
Тридневният фестивал „Паламудени вдъхновения и странджански седенки“ започва в Ахтопол на 9 септември.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В седянка се пише я, защото са изпълнени и трите условия.
В седенки се пише е, защото не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.