Как се пише: серийна, серийно, серийни или сериина, сериино, сериини?

Правилно е да се пише серийна, серийно, серийни, серийния, серийният.

Скъпи бутици в центъра на София са обект на серийни грабежи.
Новият модел на Apple вече влиза в серийно производство.