Как се пише: североизточен или северо-източен?

Правилно е да се пише слято – североизточен, също и североизточна, североизточно, североизточни.

Североизточният приморски регион обединява областите с център Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
Разширих ноздри и долових слаб мирис на човек, довян от североизточния вятър.
Поради обилните снегонавявания са затворени много пътища в североизточната част на страната.
Каминаки е курортна местност на североизточното крайбрежие на Корфу.